A GROSVENOR felkutatása
Amióta a Grosvenor roncsai és azt körülölelő "legenda" felkeltette az érdeklődésünket, nagyon sok a katasztrófáról és rakományának megmentéséről szóló könyvet, publikációt olvastunk el, "igaz történeteket" hallgattunk meg, továbbá eredeti dokumentumok alapján gyűjtöttünk adatokat. A háttéranyag kutatások során már számos esetben beigazolódott, hogy a gyűjtött adatok között nehéz eligazodni, mert sokszor ellentétes információkat tartalmaznak, vagy olyan dokumentumokra hivatkoznak, melyek megsemmisültek (i) az idők folyamán, illetve nem is léteztek.
(i). Lawrence G. Green - "A Grosvenorról másképpen"
" A hajórakomány jegyzék a Madras-í Fort St. George-ban tűz martalékává vált néhány évvel a hajó pusztulását követően, így hiányoznak a pontos részletek."
Mindezek ellenére fennmaradtak hitelt érdemlő adatok, melyek alapján rekonstruálható a "Grosvenor" katasztrófájának története.
A GROSVENOR története
A Grosvenor egy tölgyfából készült, háromárbócos és négyszögletes vitorlázatú kereskedelmi hajó volt, melyet 1770-ben a Rotherhithe-i Wells hajógyárban készítettek. A 138 láb és 10 inches hosszú, 35 láb 3 ½ inches széles hajó fedélzetén 26 ágyút helyeztek el és az orrdísze egy "ugró oroszlán"-t mintázó fafaragvány volt. Hivatalosan 499 tonna vízkiszorítású hajóként tartották nyílván, viszont a valóságban 729 tonnás volt. Az eltérés oka az Angol-keletindiai Társaság oklevelének egyik szakaszában található, mely szerint az 500 tonnánál nehezebb hajók csak lelkésszel a fedélzetükön szállhattak vízre. 1777-ben nagyjavítást végeztek rajta, mely során az úszótest kivételével mindent teljesen újra építettek.
Három sikeres utat tett meg Anglia és a Kelet között 1770 és 1780 között. 1780. június 3-án vitorlázott ki utolsó útjára, ugyanis az Indiával kereskedő hajókat a negyedik útjuk után leselejtezték. A Grosvenor kapitánya John Coxton volt, aki a hajó mind a négy útján részt vett: kétszer első-tisztként és kétszer, mint kapitány. 1782-ben 43 éves volt, nagy tudású és tapasztalt tengerész.

1782. március 30-án hajózott ki a Grosvenor Madras kikötőjéből Sir Edward Hughes tengernagy hajórajának kíséretében, melynek célja az utazás biztonságának megóvása lett volna. Nem sokkal az indulást követően a francia De Suffren admirális, üldözőbe vette Hughes hajóraját, amely kénytelen volt - az ellenség számbeli fölénye ellenére - megfordulni, és csatába szállni. Az ütközetre a ceyloni Tricomalee partjainál került sor április 11-én. A Grosvenor, mint mindegyik Indiába közlekedő kereskedelmi hajó, rendelkezett fegyverekkel - jelen esetben 20 db 9 fontos és 6 db 6 fontos ágyúval -, és rendesen helytállt a csatában. Egyik félnek sem sikerült győzedelmeskednie, majd a franciák visszavonultak, megnyitva az utat Hughes előtt Tricomalee-be.

Itt a Grosvenor újabb védőkíséretre várakozott, de végül egymaga hajózott ki június 13-án kereskedelmi árúval megrakva. A hajón tartózkodó legénységen és szolgákon kívül 18 utas volt a fedélzeten.
A Grosvenor zavartalanul hajózott, csak kétszer pillantottak meg vitorlát, de mindkét alkalommal gondosan elkerülték azokat. Augusztus elejétől fogva az időjárás borúsra fordult, ami nehezítette a látás alapján történő helymeghatározást. A dokumentumok alapján biztosra vehető, hogy Coxton kapitány térképei pontatlanok voltak (i), mivel a hajótörést megelőző napon tájékoztatta a legénységet, hogy a jelenlegi helyzetük szerint több száz kilométerre vannak Afrika partvidékétől.

(i). John Barrow (1801) "Az egész dél-afrikai partvidék, Algoa-öböl és De la Goa között valójában sokkal messzebbre kiterjeszkedik keletre, mint ahogy bármely eddig megjelent térkép feltünteti."
1782. augusztus 4-én hajnalban a magaslati megfigyelő fényeket vett észre a hajó előtt, mely lebegni látszott a levegőben. A feltételezésekből az látszik a legvalószínűbbnek, mely szerint "égő fű" fényei látszódtak a partról. Ezt a feltevést elfogadva Mr. Shaw másodtiszt, aki éppen szolgálatban volt, a hajó irányváltoztatása mellett döntött és parancsot adott a fordulásra. A manőver végrehajtása közben Coxton kapitány megjelent a fedélzeten és ellenparancsot adott ki. A Grosvenor folytatta útját az eredeti irányban, de ekkora már erős volt a nyugtalanság a fedélzeten. Hajnali négy órakor vette át az ügyeletet Mr. Beale, a harmadtiszt. Fél órával később földet pillantottak meg közvetlenül maguk előtt. Mr. Beale elutasította a figyelmeztetést, mondván a kapitány számításai szerint csak órák múlva fogják elérni a partvonalat. Kis idő elteltével a legénység egyik tagja értesítette az akkor éppen alvó Coxton kapitányt, aki a fedélzetre érve és látva a helyzetet, azonnali irányváltoztatást parancsolt. Ekkor erőteljes ütközés rázta meg a hajótestet és a Grosvenor az Afrika partjait szegélyező zátonyokra futott.

Idézet az egyik túlélő, William Hubberley matróz vallomásából: "Roppant félelmetes helyzetbe kerültünk, hiszen a teljes sötétséget heves széllökések, és eső tetézte, villámlással kisérvén; a tajték átcsapott a hajón és szörnyűséges robajjal örvénylett körülöttünk. A hatalmas hullámok a hajónkat a sziklákhoz verdesték, melyek a feketeségben oly meredeknek tűntek, hogy még ha bármelyikünk is lett volna annyira bátor és sikeresen eléri azokat, félő, képtelenség lett volna megmászásuk."

Körülbelül egy óra múlva a széllökések iránya megváltozott, és a szél a part felöl kezdett fújni. Coxton kapitány úgy döntött, hogy kihasználva a helyzetet, megpróbálja kiszabadítani a hajót. Az ütközés során viszont olyan súlyos léket kapott, hogy a szélirány megfordulásakor a hajó elejébe ömleni kezdett a víz.

William Hubberley a vallomásában így ír erről: "Most tehát épp oly lélekszakadva próbáltuk megakadályozni, hogy a hajó elhagyja a sziklákat, mint amennyire buzgón pár perccel ezelőtt igyekeztünk vele eltávolodni."

Coxton kapitány segélykérő lövések leadására adott parancsot, de a tüzér a lőszerraktárt teljesen elázva találta.
Pirkadatkor látták, hogy a part, mely csak egy horgonykötélnyire volt tőlük, tele volt afrikai emberekkel. Mivel semmilyen segítséget nem adtak, így Coxton kapitány és Mr. Hosea nagy jutalmat ajánlott fel annak, aki a partra úszik egy kötéllel. Két csoport is vállalkozott a feladatra. Az egyikben három laszkár, a másikban két olasz matróz, Pandolpho és Burhini volt. Végül csak egyedül Pandolpho érte el a partot és a kötél kijuttatása után egy vastag horgonykötelet húzott ki és rögzített egy sziklához.
A kísérlet arra, hogy a fedélzeten rekedteket egy kosárban vontassák ki a szárazföldre, meghiúsult. Építettek egy tutajt, amely azonban darabokra esett szét. Néhányan a horgonykötélen másztak ki a partra, másoknak viszont sikerült átúszniuk, de többen odavesztek a próbálkozások közben. Délutánra a hajó kettétört és a tatrész az utasokkal együtt, mely a horgonykötéllel rögzítve volt, egy nagy hullám segítségével a partra sodródott. Így 1782. augusztus 4-én délután 5 óráig 123 ember jutott ki a szárazföldre.

A szerencsétlenséget követő három napot a túlélők a roncsok mellett töltötték, ápolva a sebesülteket és összeszedve mindent, amit a víz a partra vetett. A mpondos nép tagjai nemhogy segíteni nem voltak hajlandóak, hanem még minden lehetséges módon meg is lopták őket. 1782. augusztus 7-én két főt hátra hagyva (John Bryan-t aki sánta volt és Joshua Glover-t aki állítólag bolond volt) 121 fővel kezdetét vette a hajótörések történelmének talán egyik legtragikusabb vándorlása. A 91 napig tartó 300 kilométeres, megpróbáltatásokkal teli úton a bennszülöttek támadásai, az éhínség, a betegségek, és a széles folyókon való átkelések során 103-an vesztették életüket és csak 18 embernek sikerült eljutni a Port Elisabeth-i holland erődbe.
A GROSVENOR szállítmánya
A Grosvenor-t körülvevő legendák alapját nem csak a hajótörés tragikus története képezi, hanem hozzájárultak azok a mondák is, melyek szerint a fedélzeten "mesés gazdagságú" kincsek is voltak.

Az Angol-keletindiai Társaság minden szállítmányáról két feljegyzést, illetve listát vezetett. Az egyik a berakodás helyszínén maradt Madras-ban, míg a másikat a kapitány vitte magával. A Grosvenor esetében a Madras-i levéltár leégésével és a hajó elsüllyedésével ezek a dokumentumok megsemmisültek. P.R. Kurby professzor - ő tanulmányozta a legrészletesebben a Grosvenor történetét - olyan eredeti dokumentumok nyomára bukkant, melyek a legendák alapjául szolgáltak. Ezek olyan levelek és feljegyzések, amiket a hajón utazók küldtek hozzátartozóiknak, illetve egy úgynevezett "Madras-i levél", melyet a Madras-i kormányzó küldött az Angol-keletindiai Társaság londoni irodájának a Grosvenor-ba berakott árukról 1782. március 25-én.

A dokumentumok alapján igazolást nyert, hogy a Grosvenor fedélzetén szállítottak kínai selymet és porcelánt, indiai fűszert, továbbá nyers gyémántokat, illetve nagy mennyiségű arany és ezüst pénzérméket. Pontosan 12 csomag 24.444...31...69 arany Star Pagoda beszerzési értékben (kb. 10.000 angol font) nyers gyémántot, ami nagy részben Mr. Hosea és Coxton kapitány tulajdona volt. Két csomag valószínűleg Warren Hastings főkormányzó tulajdonát képezte, aki a megtakarításainak egy részét gyémántban küldte haza, akárcsak az India-i Iroda (India Office) sok más magas rangú tisztviselője.
Egy feljegyzésből kiderült, hogy a gyémántok értékét Angliában 300.000 angol fontra becsülték. Mr. Hosea, Mr. Taylor és Mr. Williams kereskedők, mint a leggazdagabb utasok a hajón, további 300.000 angol font értékben szállítottak selymet, fűszert és porcelánt haza Angliába. A jegyzék, említést tesz azokról az árukról, amelyeket Coxton kapitány magánemberként hajózott be, valamint egy "ajándékról", amelyet szintén ő vitt a fedélzetre. Itt érdekes megjegyezni, hogy Coxton kapitány a hajó kifutását megelőzően egy, a feleségének küldött levelében tesz említést arról, hogy "olyasvalamit szállít haza a Grosvenor fedélzetén, melytől egész Anglia ámulatba fog esni".

Chase a következőket írta: "Azt mondják, hogy túl azon a kincsen, melyről pontosan tudjuk, hogy a Grosvenoron volt, volt a hajón két csodálatos arany páva, drágakövekkel kirakva, amelyek a híres arany pávatrón részét képezték Delhiben, Indiában."
A GROSVENOR kutatása és feltárása
Hosszú előkutatást követően az Octopus Egyesület Dél-afrikai partnerével az ARGO Group közreműködésével 1998. márciusában sikeresen lokalizálta a Grosvenor maradványainak helyzetét. A környezet átvizsgálásának eredménye alapján készült el a kutatási és feltárási terv, melyet 1998. augusztusában benyújtottunk az engedélyező hatóságok (SAHRA, korábban NMC) részére. Az 1998. november 6-i SAHRA Bizottsági ülésének döntése alapján hozzájárultak a Grosvenor feltárásához. Az engedélyek végleges kibocsátásának feltételeként a helyszíni előkutatás elvégzését jelölték meg.
Pre-disturbance Survey (előkutatás)
Az előkutatás elsődleges céljaként a roncs helyszínének vizuális és műszeres átvizsgálását tűztük ki annak érdekében, hogy amennyire csak lehetséges megállapítható legyen a roncs darabjainak szétszóródási területe és állapota. Másodlagos célként további bizonyítékok begyűjtése arra vonatkozóan, hogy a lokalizált roncs valóban a Grosvenor maradványait őrzik. A kutatásnak ezt a fázisát a lehető legkisebb környezeti változtatással terveztük végrehajtani.

Az előkutatásra 1999. április elején került sor. Első lépésként magnetométeres méréseket végeztünk el a roncs helyszínén. Különböző erősségű jeleket sikerült rögzítenünk a mérésekre kijelölt területen. Ezt követően következett a vizuális megfigyelés és a műszeres mérések eredményeinek ellenőrzése.

Ennek eredménye képen sikerült azonosítani a hajó zátonyra futásának és kettétörésének helyét, ahol öt nagyméretű öntöttvas ágyút, ágyúgolyókat, nagymennyiségű vasballasztot és egy orrhorgonyt lokalizáltunk. Az ágyúk és a horgony mérete megegyezik a Grosvenor fedélzetén használtakkal.

Végezetül a kijelölt területen próbaásatást végeztünk egy 50 x 50 x 50 centiméteres blokk megbontásával és elemzésével. A felszínre emelt törmelékben talált leletek a hajó tatrészére utaltak, illetve további igazolást nyújtottak a roncs korára vonatkozóan.
● Bronz gombostűk (bútorszövetek rögzítésére használták)
● Karabély golyók
● Navigációs eszközök töredékei
● Ezüst indiai Rúpia (dátum nélküli, az 1700 években volt használatban)
● Az előkutatás sikeres befejezését követően a SAHRA 1999. május 31-i dátummal kibocsátotta a Grosvenor feltárási engedélyt az Octopus Egyesület részére.
A GROSVENOR feltárása
A feltárás bázisaként használatos tábor kialakítása komoly kihívást jelentett számunkra, mivel nincs ivóvíz, elektromos áram, infrastruktúra, stb. Az élelmiszer utánpótlás is nehézkes, mert a legközelebbi beszerzésre alkalmas helyiség 165 km távolságra van az expedíció táborától. Továbbá az expedíció magas létszámának szállásáról, kommunális ellátásáról, a felszerelés és a feltárt leletek biztonságos tárolásáról is gondoskodni kellett.

Ezeken kívül az egyik legnehezebb probléma megoldása, az expedíció tagságának biztonsága és egészségügyi ellátása jelentette és jelenti ma is számunkra. A cápák és más mérges tengeri élőlények nagyszámú jelenléte mellett, kiemelt veszélyt jelentenek a tábor környezetében élő fekete,- és zöld-mamba mérges kígyók és a nagytestű fekete skorpiók.

A Grosvenor lokalizált tatrésze két víz alatti zátony között fekszik, mely egy kb. 30 méter szélességű és 100 méter hosszan az óceánba nyúló a partra merőleges víz alatti árok. A korábbi feltárási kísérletek során végzett parti sziklarobbantások következtében az árok alját, így a roncs darabjait is sok száz, esetenként több tonnás kőtömbök borítják.

A partszakasz sajátos tengerrajza miatt (erős áramlatok, magas hullámok) és az évszázadok alatt keletkezett viharok során a roncs teljesen szétmorzsolódott és ezáltal a darabjai több száz négyzetméteres területen szóródtak szét.

Első lépésként a roncs közvetlen közelében a parti sziklákon, három fix referencia pontot helyeztünk el, melyeket DGPS használatával mértünk ki és határoztuk meg a nemzetközi koordináta rendszer szerinti pontos helyzetét. Ezek a referencia pontok adják alapját a roncs és darabjainak helymeghatározását és a feltárási terület irányának kijelölését.

A víz alatti mérőpontok elhelyezését és kimérését követően kezdtük meg a roncs területének szisztematikus feltárását a parti zátonyok szélétől az óceán irányába. A munkálatok menetét befolyásoló sajátos helyi időjárási és vízrajzi tényezők igen megnehezítik, mely által a feltárás menete az átlagosnál lassabb ütemben halad. A környezeti hatások miatt átlagban havonta, mintegy 10-15 napon lehetséges a vízalatti munkák végzése.

A hajó tatrészének feltárása mellett, a roncs általunk "fődarab"-jának nevezett orrész felkutatásának és lokalizálásának érdekében további műszeres méréseket végeztünk.
A GROSVENOR feltárásának eredményei
A feltárás elsődleges célja a hajóroncs eredetének megállapítása és az ehhez szükséges bizonyítékok begyűjtése volt. A dokumentumokból megismert hajóépítési, felszerelési és egyéb jellemzőit összevetve az előkutatás eredményeivel, feltételezhető volt, hogy a kutatási területen a Grosvenor maradványai fekszenek. Mivel ezek csak közvetett bizonyítéknak tekinthető, ezért a végleges megállapításhoz szükséges volt, a lehetőségekhez képest, olyan leleteket keresni melyek megcáfolhatatlanul igazolják a hajó eredetét.

Az 1999. évi feltárási szezon során került a felszínre egy feltehetőleg utazóláda bronzból készült névtáblája, melyen a „Colonel Edw’ James” volt olvasható. Edward James és családja igazoltan a hajó utasai közé tartoztak, így véglegesen hitelesítettük a roncsok eredetét. A későbbiek folyamán olyan leleteket is sikerült a felszínre emelni, melyek további bizonyítékot nyújtottak a roncs eredetére vonatkozóan. Ruhagombok és egyéb használati tárgyak „CN”monogrammal, melyek nagy valószínűséggel Charles Newman utas tulajdonát képezték, illetve egy ezüstkanál, melyen John Coxton kapitány monogramja olvasható.

A feltárás során azonosításra került 19 ágyú és kettő nagyméretű vashorgony helyzete, melyek fekvéséből következtetni lehet a roncs víz alatti mozgásának irányára. Ezek alapján megállapítható, hogy a katasztrófa időszakában uralkodó part menti tengeri áramlatok hatására a hajótest kettétörését és elsüllyedését követően, a roncsok északi irányba sodródtak. Továbbá az is megállapításra került, hogy a tatrész a parton rögzített kötélnek köszönhetően, közvetlenül a partot szegélyező zátonyokra, míg a hajó orrésze eddig még nem lokalizált mélyebb vizek felé sodródott.

A mai napig az általunk ismert roncsterület, mintegy 15%-át sikerült teljes egészében feltárnunk és közel 6000 leletet a felszínre emelnünk. A roncsok kutatásának és feltárásának munkálatai jelenleg is folynak.

A leleteket és a hajó történetét bemutató kiállítást 2000. szeptember 19-én nyitottuk meg az East London Múzeumban.
 
 
Kutatási terület
     
   
     
Az egér segítségével a kutatási területet környéke is felfedezhető.
Az expedíció adatai
Kezdete: 1998. március
Befejezés:
napjainkig

Szezonzáró dokumentum leadása:

Minden szezon befejezését követően

Helye: SAHRA, Cape Town

Átvevő:
  ● John Gribble, igazgató

Összeállították:
  ● Jonathan Sharfman
  ● Nick Mavrodinov
Fényképalbumok

- a bázis -


- munkálatok -


- leletek -


- kiállítás -
Az expedíció tagsága
Engedély és felügyelet:
SAHRA, Cape Town,
John Gribble víz alatti régész, igazgató

Engedélyek számai:
80/98/10/004/30 (1999-2000)
80/00/11/011/30 (2001-2002)
80/03/03/018/30 (2003-2004)

SARS, Cape Town,
Engedély szám: No.52

Partner Múzeum:
East London Múzeum, East London, Gill Vernon múzeumigazgató

Expedícióvezető:
  ● Szalóky K. Attila

Vezető régész:
  ● Jonathan Sharfman - SAHRA

Régészeti asszisztens:
  ● Nick Mavrodinov - SAHRA

Régészeti konzultáns:
  ● Dr. Gaál Attila

Restaurátor, konzervátor:
  ● Dr. Morgós András
  ● Deom Smith - East London Múzeum
  ● Steven Valentine - ARGO Group

Merülés vezető:
  ● Jason Martin - ARGO Group

Szakácsok:
  ● Szénási János (1999)
  ● Igaz Pál (2000)
  ● Tuboly Róbert (2001)

Tolmácsok:
  ● (Angol) Kiss István
  ● (Xhosa) Andries Lilalo-Lebitsa
     ARGO Group

Technikusok:
  ● Szilágyi Zoltán
  ● Kincses Béla

Búvárok:
  ● Bartha László
  ● Bekker Kálmán
  ● Bertók István
  ● Bodony Szilárd
  ● Boros Viktor
  ● Fazekas László
  ● Halpern Bálint
  ● Házler Tamás
  ● Kiss Péter
  ● Kovács Gábor
  ● Kupecz Péter
  ● Liszkoczi Szabolcs
  ● Németh Szabolcs
  ● Novák Lajos
  ● Novák Róbert
  ● Órás István
  ● Papp Zoltán
  ● Pelikán András
  ● Sebes Attila
  ● Stadler János
  ● Szarvas Gábor
  ● Szentgróti Pál
  ● Tapodi Attila
  ● Tóth Antal
  ● Tóth Csaba
  ● Tubby Melidonis
  ● Vasi Imre
  ● Viski Sándor 
  ● Zajzon Norbert 
  ● Dr. Zsuffa András
Dokumentáció
  ● Elvégzett munkák leírása
  ● Régészeti elemzés
  ● Adatok összesítése és elemzése
  ● Leletlista
  ● Merülési adatlapok és összesítése
  ● Következő szezontervek