OCTOPUS Tengeri Régészeti Kutató Egyesület
Egyesületünk célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló víz alatti régészeti, kutatási, feltárási tudományos munkák folytatása, szervezése, elvégzése, a víz alatti régészeti feltárási munkák és azok eredményeinek széles körben való megismertetését célzó ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.
Céljaink megvalósítása érdekében egyesületünk a következő tevékenységeket folytatja:
● víz alatti régészeti kutatási és feltárási munkák folytatása, szervezése, elvégzése;
● a víz alatti régészeti feltárási munkák és ezek eredményeinek széles körben való megismertetését célzó ismeretterjesztés, kulturális tevékenység;
● a víz alatti régészeti feltárási munkák eredményeként felszínre került történeti, kulturális örökségek megóvása;
● műemlékvédelem
Mindezeken túl egyesületünk hatni kíván a közoktatásra is, szerephez jutva a kulturális források kezelésében.
Céljainkat továbbra is élő projectek szervezésével, elvégzésével, nyilvános előadásokkal, múzeumi kiállításokkal, dokumentumfilmek gyártásával és népszerûsítő cikkek megjelentetésével valósítjuk meg.
A szervezetünk a kitűzött célokat szoros együttműködésben végzi el az egyesület támogatóival és finanszírozóival, kiemelt figyelemmel az érdekeikre.
Az egyesület története
Az Octopus Tengeri Régészeti Kutató Egyesület egy olyan non-profit, kulturális szervezet, mely alapítása, 1995. augusztusa óta foglalkozik legendás, tudományos módszerekkel még nem vizsgált vízalatti lelõhelyek kutatásával és feltárásával.
Szervezetünk tagsága a legkiválóbb, tapasztalt és nemzetközi minõsítéssel rendelkezõ szakemberekbõl áll annak érdekében, hogy szorosan követve a vízalatti régészet ICOMOS International Charter és az UNESCO Vízalatti Kulturális Örökségek Megóvásának Szabályaiban foglalt elõírásokat professzionális szinten kutassa és tárja fel a világ kulturális hagyatékait.
Magyarországon nagy kihívásnak bizonyult egy ilyen csoport életre keltése, hiszen a tengerparttal rendelkezõ országokban is viszonylag fiatal tudományágnak számít a vízalatti régészeti kutatás.
A legnehezebb feladatok közé tartozott - a szakmai és búvárszempontokat figyelembe véve - a kutatócsoport tagságának felállítása, a szükséges technikai eszközök beszerzése és végül, de nem utolsó sorban, a pénzügyi háttér megteremtése.
Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy a megalakulásunkat követõ, majd egy évtizedes idõszak alatt, egyesületünk komoly nemzetközi hírnevet vívott ki magának. A munkáink során sok ezer darabos lelet-együttesek feltárásával gazdagítottuk a Világ Kulturális Hagyatékait, egyben több történelmi kérdésre adva meg ezzel a választ.